DE ORIËNTATIE

Geen mens is gelijk, behalve in het vakgebied van marketing. Hier wordt gewerkt met marktsegmenten, zoals: leeftijd, interesses, demografie, opleiding, etc., waarin gedrag gelijk is. Wil men succesvol een doelgroep bereiken, dan wordt er eerst gekeken naar de gezamenlijke factoren in de doelgroep, om een persoonsgerichte boodschappen te maken. Dit is bij sollicitanten niet anders. Zo kent iedere leeftijdsfase, branche, functiegebied, opleiding, ervaring, etc, een andere manier van zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld: een hoogopgeleide IT-starter zonder ervaring komt veelal via stage of studie-netwerk aan een eerste baan. Terwijl bijvoorbeeld een laagopgeleide monteur via een jobportal of via het uitzendburo prima aan de slag komt. Voor de hand liggende voorbeelden, om aan te geven dat er verschillende kanalen zijn op de arbeidsmarkt.

Wil je als werkgever effectief kunnen werven, zul jij je eerst moeten verdiepen in je doelgroep. Waar zitten ze - wat doen ze - hoe makkelijk bewegen ze -  hoe kom je met ze in contact. Plaats je een advertentie voor een ontwikkelaar, zul je nauwelijks reacties krijgen. Plaats je een advertentie voor een receptioniste, is de kans aanzienlijker dat je veel reacties krijgt. Ook daar zit een verschil, wanneer ga je adverteren en wanneer moet je andere middelen in zetten? Weet wanneer een functie hoog- of laagdrempelig is en stem daar je keuzes op af.

Tot zover deel 1, deel 2 gaat over de urgentie bij de kandidaat en hoe je daar je recruitmentproces op afstemt.

Wil je meer weten over de afstemming van je vacature op de doelgroep? Peper & Co kan hierbij helpen, zodat je zelf succesvoller bent in je groeidoelstelling. bericht@peperco.nl of 085 - 877245