Het punt waarop iemand besluit zich te gaan oriënteren op een andere baan, kan verschillende aanleidingen hebben. Ontslag, verandering in management of koers, verhuizing, privézaken, geld, of groener gras. Ook als een kandidaat “gehunt” wordt, zal hij of zij daar pas voor open staan als er zicht is op beter. We kennen 3 categorieën kandidaten: passief (niet op zoek), latent (misschien op zoek), actief (actief op zoek). U kunt zich voorstellen dat een kandidaat die geen baan heeft, anders aan tafel zit, dan iemand die u moet overtuigen dat uw bedrijf beter is.

Bij de passieve kandidaat zult u uw eigen verwachtingen flink moeten bijstellen en uw allerbeste eerste indruk ever moeten achterlaten. Ga ervan uit dat deze persoon nu niet geïnteresseerd is, en zoek de inhoudelijk interactie op (na toestemming - GDPR)). Iedere passieve kandidaat wordt vroeg of laat een latente kandidaat en als u relevante info deelt, is de kans groter dat hij/zij aan u denkt als het zover is. De actief zoekende kandidaat, zal direct zijn eigen netwerk inzetten en zijn/haar CV op relevante jobportals plaatsen. U kunt hierdoor snel schakelen, maar zult ook andere kapers op de kust hebben bij gewilde profielen. Dit beïnvloedt hoe dan ook uw recruitmentproces en dat van de kandidaat. Wil hij/zij alleen een inkomstenbron of kiest hij/zij met hart voor uw bedrijf? 

De latente kandidaat heeft een luxepositie, die hoeft niet weg waar hij/zij zit en zal alleen te bewegen zijn als hij/zij er ergens op vooruit kan gaan. Laat u niet verleiden in dit geval door dit met geld te compenseren; iemand die voor het grote geld komt, gaat ook voor het grote geld weer weg. Zoek uit in de gesprekken wat iemand drijft, en richt u daarop. Dit kan al iets simpels zijn als reistijd, of thuiswerk mogelijkheden. De latente kandidaat maakt keuzes vanuit zijn eigen beweegredenen; aan u de taak om hem/haar te voorzien van alle informatie die daarvoor nodig is en toets uw aannames in het gesprek.

Dit gezegd hebbende, is het voor u belangrijk te weten in welke categorie uw kandidaat zich bevindt. Een latente kandidaat vraagt een andere aanpak dan een actief zoekende kandidaat. Moet u de kandidaat overtuigen, of andersom; hoe meer balans hierin, hoe beter het gesprek.

Tot zover deel 2, deel 3 gaat over jagen of gejaagd worden. Had u deel 1 al gelezen? 

Wil je meer weten over de afstemming recruitmentproces op je kandidaten? Peper & CO kan je hierbij helpen, zodat je zelf succesvoller bent in je groeidoelstelling. Bericht@peperco.nl of 085 – 8772459